Category Archives: ติวสอบ

เทคนิคในการติวสอบราชการให้ประสบความสำเร็จ

– การติวสอบราชการ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการสอบประชัน ซึ่งมีหนังสือตำรับตำราสำหรับการติวสอบราชการทดสอบเยอะแยะ อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบ ซึ่งนับตั้งแต่หน่วยราชการเปิดประกาศรับสมัครกระทั่งระยะเวลาสอบประมาณ 2 เดือน ซึ่งถ้าผู้จัดแจงสอบอ่านตำราวิธีกว้างไม่เน้นจุดหลักก็จะทำให้คลาดช่องทางในการสอบได้  เพราะฉะนั้นต้องอ่านประกาศการประกาศรับสมัครสอบให้รอบคอบว่าจะออกสอบสำหรับหัวข้ออะไรบ้าง เพื่อให้การเตรียมตัวสอบคับแคบลงภายในระยะเวลาอันสั้น

– การติวสอบราชการภาษาไทยเกี่ยวกับการอ่านบทความ จะตอบตามเนื้อหาที่โจทย์ให้มาอย่าได้คิดนอกเหนือจากนั้น อย่าคิดล่วงหน้าและให้พิจารณาเนื้อความกลุ่มนี้ คือ ทำให้ ปรากฏขึ้น เพราะด้วย เนื่องด้วย ซึ่งคำเฉลยเป็นส่วนใหญ่จะอยู่หลังเนื้อความเหล่านี้

– ข้างในห้องติวสอบราชการต้องทำข้อสอบให้ได้  โดยเฉพาะแบบทดสอบภาค ก. ต้องทำให้ตรงเวลา ปฏิบัติด้วยความเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับวิชาเลขบางข้อก็สามารถนำตัวเลือกของข้อสอบมาสุ่มตรวจหาคำตอบได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องใช้สูตร จะทำให้ผู้เข้าสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้น

– ข่าวสารเฉพาะของแต่ละหน่วยราชการก็มีความสำคัญ ควรเรียนรู้ศึกษาในการติวสอบราชการให้ละเอียด ได้แก่ ซื่อเว็บไซต์ ภารกิจหลักขององค์กร อำนาจหน้าที่ ข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่อง แนวนโยบาย วิสัยทัศน์ ฯลฯ

– การสมัครติวสอบราชการมีส่วนสำคัญมาก ควรลงสมัครสอบภายในวันแรกที่เปิดรับสมัคร เพราะว่าหากสอบได้แล้วลำดับในการเรียกบรรจุจะเรียกจากผู้มีคะแนนยิ่งกว่า ทว่าตราบใดมีผู้มีคะแนนเท่ากันจะเรียงจากผู้ที่ลงสมัครก่อนซึ่งเป็นไปได้มากที่จะมีผู้ได้คะแนนเท่ากันเป็นปริมาณหลายคน ซึ่งถ้าเราสมัครก่อนในกรณีแต้มพอกันเราจะได้อยู่ในลำดับก่อน