Category Archives: กีฬา

อาณาเขตรับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ バンコクゴルフ予約 ทั้งหมด

อุปสรรค

– ในสนามรับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ バンコクゴルフ予約 หลุมหลายหลุมอาจมีเขตอุปสรรค ซึ่งแบ่งออกสองชนิดคือ เขตอุปสรรคน้ำและบังเกอร์ บางครั้งเรียกว่า หลุมทรายหรืออุปสรรคทราย ในเขตอุปสรรคจะมีกฎบังคับการเพิ่มเติมซึ่งทำให้การเล่นลำบากมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในเขตอุปสรรค ผู้เล่นไม่สามารถใช้ไม้กอล์ฟสัมผัสพื้นก่อนการเล่นลูกได้ ลูกที่อยู่ในเขตอุปสรรคสามารถเล่นจากจุดที่ลูกหยุดอยู่ได้โดยไม่ถูกปรับแต้ม

พาร์

แต่ละหลุมในรับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ バンコクゴルフ予約 จะมีการกำหนดพาร์ซึ่งเป็นจำนวนครั้งการตีที่ผู้เล่นควรจะตีจบหลุม เช่น ในหลุมพาร์สี่ ผู้เล่นควรจะตีครั้งแรกจากแท่นตั้งที ครั้งที่สองไปยังกรีน และพัตอีกสองครั้ง หลุมกอล์ฟโดยทั่วไปมักจะมีพาร์สาม สี่ และห้า ปัจจุบันมีหลุมพาร์หกอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีในสนามกอล์ฟแบบดั้งเดิม

กรีน

ตัวอย่างผังของหลุมในรับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ バンコクゴルフ予約 เมื่อลูกกอล์ฟอยู่บนกรีนแล้วผู้เล่นจะพัตลูกไปยังหลุมจนกว่าจะลงหลุม การพัตคือการตีลูกครั้งหนึ่ง มักจะทำบนกรีน โดยใช้ไม้กอล์ฟซึ่งมีหน้าแบนเรียบทำให้ลูกกลิ้งไปบนพื้นโดยไม่ลอยจากพื้นดิน หญ้าบนกรีนนั้นจะตัดสั้นมากทำให้ลูกกลิ้งไปได้อย่างง่ายดาย

เขตอื่น

บางส่วนในเขตรับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ バンコクゴルフ予約 อาจจะมีเขตพื้นที่ซ่อม ซึ่งหากลูกกอล์ฟของผู้เล่นเข้าไปตกในเขตนี้แล้ว ผู้เล่นสามารถหยิบออกมาเล่นนอกเขตได้โดยไม่ถูกปรับแต้ม นอกจากนี้ยังอาจมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หมุดบอกระยะทาง รั้ว เป็นต้น และมีกฎข้อบังคับเฉพาะซึ่งกำหนดวิธีเล่น หากลูกของผู้เล่นได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวาง