คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยให้คอนกรีตต้านทานแรงตึง

มีวัสดุต่างๆ ที่ใช้เสริมคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้ได้คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุทั่วไปส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเสริมแรงของคอนกรีตคือเหล็ก สาเหตุหลักมาจากเหล็กมีความแข็ง ดังนั้นแรงดึงจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก และยังสามารถเคลือบเพื่อให้เป็นสเตนเลสได้ง่ายการใช้เหล็กเสริมคอนกรีตทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ มีคอนกรีตเสริมเหล็กเพียงชิ้นเดียว ซึ่งการเสริมเหล็กจะใช้เพื่อช่วยให้คอนกรีตต้านทานแรงตึงเท่านั้น

เหล็กชนิดนี้เรียกว่าเหล็กแรงดึง คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีแรงป้องกันทั้งแรงตึงและแรงอัดเรียกว่าเหล็กอัด วิธีการนี้เรียกว่าการเสริมแรงแบบคู่คือจุดที่จุดรับแรงดึง หมายความว่าแรงตึงมีแนวโน้มที่จะกระทำการเสริมแรงอย่างเหมาะสมจุดอื่นๆ ที่ได้รับการเสริมแรงเพิ่มเติมคือจุดรับแรงอัด ซึ่งแรงอัดมักจะกระทำต่อ คอนกรีตเสริมเหล็กในการใช้มาตรการป้องกันเหล่านี้ ผู้ก่อสร้างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่เสริมกำลังอาคารและไม่เสริมกำลังอาคาร

กำลังรับแรงดึงจะมากกว่าแรงอัดรวมของคอนกรีตและแรงที่เหล็กอัด

ผลกระทบของคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ใต้คอนกรีตเสริมเหล็กคือการที่เหล็กเสริมแรงตึงจะให้แรงดันและยุบในที่สุดคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากแรงอัดรวมซึ่งเป็นแรงอัดทั่วไปของคอนกรีตและแรงที่กระทำกับเหล็กอัดจะมีมากกว่าแรงดึง คอนกรีตเสริมเหล็กจึงจะถล่มลงมา ในกรณีของการเสริมแรงเกิน คอนกรีตเสริมเหล็กรวมของคอนกรีตและแรงที่เหล็กอัด สิ่งนี้มีผลทำให้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพังทลายลง ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่อาจทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่เสถียรและในกรณีที่รุนแรงมากจะเกิดการแตกตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเหตุนี้แคลเซียมซิลิเกตในคอนกรีตจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีรอยร้าวในคอนกรีตหรือเมื่อชั้นปิดไม่สนิท มักจะเจาะรูสดในพื้นผิวเพื่อทดสอบว่าอาคารจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรคอนกรีตเสริมเหล็ก รูเจาะถูกเพิ่มเป็นตัวบ่งชี้เพื่อแสดงสภาวะอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในคอนกรีต

วกเขาสร้างส่วนผสมที่แข็งแกร่งมาก เหตุผลที่หยุดใช้แร่ใยหิน

ถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีชมพู แสดงว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ และเรายังสามารถระบุได้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์นั้นลึกเพียงใดมีหลายวิธีในการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เหล็กหรือไฟเบอร์ก็ได้ คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองมีจุดประสงค์เดียวกันในการเสริมสร้างโครงสร้างของคุณ สิทธิบัตรคอนกรีตอัดแรงถูกนำเสนอครั้งแรกในสหราชอาณาจักร โดยประกอบด้วยแท่ง ลวด และส่วนประกอบเสริมแรงชนิดยาวอื่นๆแม่พิมพ์

ที่ทำจากวัสดุเสริมแรงเหล่านี้มีความแข็งแรงมาก คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุพื้นและในกรณีที่คุณคิดว่าจะรื้อลง คุณควรคิดใหม่อีกครั้ง ในอดีต แนวคิดเรื่องไฟเบอร์เกิดขึ้นเมื่อใช้ฟางและขนม้าในการทำอิฐโคลน ต่อมาคอนกรีตผสมกับเส้นใยแร่ใยหินในช่วงต้นทศวรรษ 1900 และในช่วงต้นปี 1950 วัสดุคอมโพสิตได้เกิดขึ้นและร่วมกับคอนกรีต พวกเขาสร้างส่วนผสมที่แข็งแกร่งมาก เหตุผลที่หยุดใช้แร่ใยหินในคอนกรีตเสริมเหล็กถูกอ้างถึงว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพ