การทำงานในที่อับอากาศที่จำเป็นประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

การทำงานในที่อับอากาศและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย เช่น อุตสาหกรรมต้นน้ำน้ำมันและก๊าซ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุโมงค์ จะคุ้นเคยกับความจำเป็นในการฝึกอบรมและกู้ภัยในพื้นที่จำกัด ทั้งสองสิ่งนี้มีบทบาทอย่างมากในการปกป้องชีวิตของคนงานเพื่อให้ความปลอดภัยของพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน เป็นผลให้ขณะนี้มีกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยจำนวนมากที่รับรองว่ามีการทำงานในที่อับอากาศและการบริการช่วยเหลือที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยในสถานที่ทำงานประเภทนี้

การทำงานในที่อับอากาศจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเท่านั้น

มีเครื่องมือและสิ่งของต่าง ๆ มากมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยทั่วไป อุปกรณ์สำหรับพื้นที่อับอากาศสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนแยกจากกัน หนึ่งในนั้นคือประเภทของอุปกรณ์และระบบที่ใช้จริงในพื้นที่จำกัดเพื่อทำงานเป็นประจำ ประการที่สองคือประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการลงไปในพื้นที่จำกัดและสำหรับการช่วยเหลือบุคคลที่พบว่าตัวเองมีปัญหาในพื้นที่ทำงานดังกล่าว การทำงานในที่อับอากาศในแต่ละวัน ได้แก่ ระบบตรวจจับก๊าซ เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เช่น หมวกนิรภัย ชุดป้องกัน และอื่นๆ อีกมากมาย

การทำงานในที่อับอากาศอย่างมากสำหรับพนักงานจำนวนมากในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ในการติดตั้งการตรวจจับก๊าซแบบตายตัวในพื้นที่จำกัดจำนวนมาก การทำงานในที่อับอากาศแต่อุปกรณ์สำหรับพื้นที่อับอากาศทั่วไปบางชนิดรวมถึงเครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพาสำหรับการสร้างแผนภูมิพื้นที่ที่ไม่รู้จัก ตัวอย่างของสิ่งนี้คือในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุโมงค์ ซึ่งการสะสมของก๊าซมีเทนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง